MELDPROCEDURE VOOR INCIDENTEN voor de veiligheidsapp

Doel procedure

Duidelijk maken wat te doen bij incident, wat te melden en wie de melding oppakt. Zie voor de uitgebreide incidentprocedure en meldinstructies Inside.

Wat verstaan we onder een incident?

Onder incidenten worden verstaan:

Wat is wat?

Ongeval: ongeluk, al dan niet met opname in ziekenhuis, blijvend letsel of met dodelijke afloop.
Bijna ongeval: een ongeval dat ternauwernood kon worden voorkomen of net niet plaatsvond.
Onveilige situatie: een situatie die niet tot een (bijna) ongeval heeft geleid, hoewel dat wel degelijk mogelijk was geweest.

Wat te doen bij een incident?

Meld, zodra het veilig kan, het incident via veilig@sweco (mobiel of computer).
Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende situaties:
Verkeer
Kantoor
Projectlocatie

Wat is de status van mijn melding?

Via de knop ‘meldingen’ in veilig@sweco (mobiel of computer) kan je de status van je eigen meldingen volgen. Hier kan je ook zien wie een rol speelt in de afhandeling van je melding.